Przejdź do treści

Faq

Zgodnie z polską normą PN-82/C-96000 „gazy węglowodorowe płynne (C3-C4) są to skroplone i pozostające pod ciśnieniem własnych par mieszaniny węglowodorów alifatycznych, których podstawowymi składnikami określonymi w niniejszej normie literą C z indeksem liczbowym są:

Propan, propylen – C3…

LPG to powszechnie używany  skrót od angielskich słów ,,   liquefield petroleum gas ,, co oznacza w wolnym tłumaczeniu gaz płynny .
Nazwa LPG jest używana zarówno w stosunku do gazu płynnego używanego do napędu samochodów jak i do gazu płynnego używanego do ogrzewania czy gotowania…