Przejdź do treści

Gaz płynny

Gaz LPG w przemyśle

Zastanawiając się nad wyborem nośnika energii w celach produkcyjnych Klienci rozpatrują główne cechy tego nośnika energii tj ogólną dostępność poza sieciami gazowymi, możliwość magazynowania oraz możliwość zakupu gazu płynnego u konkurencyjnych dostawców.

LPG w gospodarstwie domowym

Domowa instalacja grzewcza zasilana jest przez gaz płynny w fazie lotnej, dlatego bardzo ważne by przed zakupem zwrócić uwagę na temperaturę jego parowania. 
Dostępne na rynku gazowe paliwo grzewcze to w większości mieszanki propanu oraz butanu, które swoje użyteczność grzewczą tracą w temperaturze około 0°C, co w okresie zimowym może okazać się bardzo problematyczne. 
Dodatkowo mieszanki negatywnie wpływają na funkcjonowanie i żywotność samej instalacji grzewczej. Dlatego swoim klientom oferujemy tylko czysty propan, który sprawdzi się nawet w ekstremalnie niskich temperaturach do -43°C, a ponadto jest wysoce kaloryczny, dzięki czemu grzanie jest bardziej wydajne, a twoja instalacja bezpieczna.

Nasz gaz płynny spełnia najwyższe wymagania i normy jakości, co potwierdzają certyfikaty.

Korzyści wynikających z wyboru gazy płynnego

Decydując się na Gaz Petrol jako dostawcę gazu LPG, możemy liczyć na wiele korzyści. 

Przede wszystkim, firma ta ma blisko trzydziestoletnie doświadczenie w dystrybucji paliw i gazu co przekłada się na bezpieczeństwo samej dostawy oraz gwarancje jakości samego gazu . Gaz płynny sprzedawany przez Spółkę Gaz Petrol , to czysty Propan o większej kaloryczności niż dostępne na rynku co przekłada się na lepsze parametry spalania oraz większą wydajność. 

Dla klientów zużywających gaz płynny w celach przemysłowych Gaz Petrol oferuje kredyt kupiecki nawet przy bardzo dużych zamówieniach . 

Spółka dostarcza gaz płynny dostosowując się do potrzeb swoich klientów , z możliwi najkrótszym czasem oczekiwania , a w szczególnych przypadkach do 24 godzin .

Dostępność i dystrybucja gazu LPG

Gaz LPG jest szeroko dostępny na całym świecie, zarówno na stacjach benzynowych, jak i u licznych dystrybutorów tego paliwa. 

W Polsce istnieje wiele stacji benzynowych oferujących LPG, co sprawia, że tankowanie tego paliwa nie stanowi problemu. 

Konkurencyjny jest również rynek firm dowożących gaz do domu czy oferujących sprzedaż gazu płynnego grzewczego wraz z instalacją .
Dystrybucja gazu LPG odbywa się za pomocą cystern samochodowych, kolejowych oraz statków, co pozwala na efektywne zaopatrzenie różnych regionów kraju.

Bezpieczeństwo użytkowania LPG

LPG jest paliwem bezpiecznym, pod warunkiem przestrzegania odpowiednich zasad i norm. 

Należy pamiętać o regularnych przeglądach instalacji gazowej oraz dbać o stan techniczny urządzeń. 

W przypadku wycieku gazu, ważne jest szybkie wykrycie problemu i podjęcie odpowiednich działań, takich jak wyłączenie źródła gazu, wentylacja pomieszczenia oraz powiadomienie służb ratunkowych. Warto również zainwestować w czujniki gazu, które będą sygnalizować ewentualne zagrożenie.

Zalety korzystania z gazu LPG

Gaz LPG posiada wiele zalet, które przyczyniają się do jego popularności. 
Jeżeli chodzi o LPG mieszankę propanu i butanu służącą do  napędzania silników samochodów to największym atutem jest  
niższa cena w porównaniu z benzyną czy olejem napędowym,

W przypadku gazu LPG do celów grzewczych największą jego zaletą jest możliwość montażu instalacji grzewczej w dowolnym miejscu ,w tym nawet najbardziej  oddalonym od sieci ciepłowniczej czy gazowniczej w tym na trudno dostępnych terenach górskich .
Ogromna zaletą jest również możliwość jego zmagazynowania na sezon grzewczy oraz zakupu po wybranej cenie u konkurujących dostawców . Ta ostatnia cecha dotyczy tylko dwóch ekologicznych źródeł energii tak jak gazu płynnego do celów grzewczych oraz oleju opałowego. 
W przypadku zużywania gazu płynnego do napędzania silników jak i tego do celów grzewczych przyczyniamy się do  redukcji  emisji szkodliwych substancji, takich jak tlenki azotu czy dwutlenek węgla . Jest to więc paliwo w pełni ekologiczne w grupie tradycyjnych nośników energii . 

Gaz płynny definicja

LPG to powszechnie używany  skrót od angielskich słów ,,   liquefield petroleum gas ,, co oznacza w wolnym tłumaczeniu gaz płynny .
Nazwa LPG jest używana zarówno w stosunku do gazu płynnego używanego do napędu samochodów jak i do gazu płynnego używanego do ogrzewania czy gotowania 
W istocie gaz płynny do napędu samochodów  jest mieszaniną węglowodorów, głównie propanu C3H8 i butanu C4H10 , natomiast gaz płynny stosowany do ogrzewania   jest to czysty propan.
Produkt ten  otrzymywany jest z dwóch różnych  źródeł tak jak w wyniku  naturalnych procesów w złożach gazu ziemnego i ropy naftowej  lub  jako jeden z produktów ubocznych w procesie rafinacji ropy naftowej .
W Polsce dominującą metodą pozyskiwania gazów płynnych jest proces przeróbki ropy naftowej w zakładach rafineryjnych. Propan-butan powstaje wówczas podczas procesu zwanego krakingiem oraz w trakcie uwodornienia ropy naftowej. W Ilość pozyskiwanego gazu płynnego w czasie przeróbki ropy naftowej wynosi (masowo) około 2%.

W skali światowej ponad połowa gazu skroplonego jest właśnie pochodzenia naturalnego. Specjaliści branżowi szacują, że w roku 2009 na świecie 53% produktu pozyskano naturalnie a 47% z procesów rafineryjnych. Jeśli chodzi o Europę to wielkości te przedstawiają się inaczej - 63% całości wyprodukowanego gazu pochodziło z procesów rafineryjnych, a tylko 37% pozyskano z wydobycia gazu ziemnego.*