Przejdź do treści

Gaz propan

Zastosowanie LPG w przemyśle i gospodarstwie domowym

LPG jest powszechnie wykorzystywany zarówno w przemyśle, jak i w gospodarstwach domowych. 

W przemyśle, LPG stosowany jest jako paliwo do spawania, cięcia czy suszenia, a także jako źródło energii dla maszyn i urządzeń. 

W gospodarstwach domowych, LPG wykorzystywany jest głównie do ogrzewania, gotowania oraz zasilania różnych urządzeń, takich jak grille czy podgrzewacze wody. Dzięki swoim zaletom, LPG stanowi atrakcyjną alternatywę dla innych źródeł energii.

Opis procesu instalacji systemu LPG

Instalacja systemu LPG w domu wymaga specjalistycznej wiedzy i umiejętności. 

Proces ten obejmuje montaż zbiornika na gaz, instalację przewodów, regulatora ciśnienia oraz zaworów bezpieczeństwa. 

W przypadku samochodów, konieczne jest również zamontowanie wtryskiwaczy gazu oraz sterownika, który będzie odpowiedzialny za przełączanie między gazem a benzyną. Instalację systemu LPG powinien przeprowadzać wykwalifikowany serwis, który zapewni bezpieczeństwo i prawidłowe działanie urządzeń.

Zalety korzystania z gazu LPG

Gaz LPG posiada wiele zalet, które przyczyniają się do jego popularności. 
Jeżeli chodzi o LPG mieszankę propanu i butanu służącą do  napędzania silników samochodów to największym atutem jest  
niższa cena w porównaniu z benzyną czy olejem napędowym,

W przypadku gazu LPG do celów grzewczych największą jego zaletą jest możliwość montażu instalacji grzewczej w dowolnym miejscu ,w tym nawet najbardziej  oddalonym od sieci ciepłowniczej czy gazowniczej w tym na trudno dostępnych terenach górskich .
Ogromna zaletą jest również możliwość jego zmagazynowania na sezon grzewczy oraz zakupu po wybranej cenie u konkurujących dostawców . Ta ostatnia cecha dotyczy tylko dwóch ekologicznych źródeł energii tak jak gazu płynnego do celów grzewczych oraz oleju opałowego. 
W przypadku zużywania gazu płynnego do napędzania silników jak i tego do celów grzewczych przyczyniamy się do  redukcji  emisji szkodliwych substancji, takich jak tlenki azotu czy dwutlenek węgla . Jest to więc paliwo w pełni ekologiczne w grupie tradycyjnych nośników energii . 

Gaz lpg właściwości

Zgodnie z polską normą PN-82/C-96000 „gazy węglowodorowe płynne (C3-C4) są to skroplone i pozostające pod ciśnieniem własnych par mieszaniny węglowodorów alifatycznych, których podstawowymi składnikami określonymi w niniejszej normie literą C z indeksem liczbowym są:

Propan, propylen – C3, 
Butan, buteny oraz butadieny – C4,

oraz w mniejszych ilościach:

 • Metan – C1
 • Etan, etylen – C2
 • Petany, peteny i wyższe – C5


W zależności od zawartości podstawowych węglowodorów i przeznaczenia, rozróżnia się trzy rodzaje mieszanin gazów węglowodorowych (płynnych C3-C4): butan techniczny (mieszanina A), propan-butan techniczny (mieszanina B), propan techniczny (mieszanina C).

Gaz płynny jest cięższy od powietrza. W przypadku wycieku zbiera się z zagłębieniach, dlatego też przepisy zabraniają montażu instalacji w miejscach, w których w razie wycieku gaz płynny mógłby się gromadzić.

Propan C3H8

 • Wysoka wartość kaloryczna
 • Temperatura wrzenia: -42 st. C
 • Temperatura zamarzania: -187 st. C
 • Wartość opałowa górna: na kilogram - 13,8 kWh (49,8 MJ)
 • Wartość opałowa dolna: na kilogram - 12,8 kWh (46,1 MJ)
 • Wysokie ciśnienie - większa zdolność odparowywania
 • Łatwy w magazynowaniu na zewnątrz
 • Cięższy od powietrza
   

Propan-Butan C3H8+C4H10

 • Temperatura wrzenia (w zależności od proporcji mieszanki): - 20& st. C (dla mieszanki 30% propanu, 70% butanu)
 • Niższe ciśnienie - niższa zdolność odparowywania
 • Przeznaczony do użytku w pomieszczeniach
 • Cięższy od powietrza
   

Butan C4H10

 • Temperatura wrzenia: -2 st. C
 • Temperatura zamarzania: -140 st. C
 • Przeznaczony do użytku w pomieszczeniach
 • Cięższy od powietrza