Przejdź do treści

Bezpieczeństwo użytkowania LPG

FAQ

Bezpieczeństwo użytkowania LPG

LPG jest paliwem bezpiecznym, pod warunkiem przestrzegania odpowiednich zasad i norm. 

Należy pamiętać o regularnych przeglądach instalacji gazowej oraz dbać o stan techniczny urządzeń. 

W przypadku wycieku gazu, ważne jest szybkie wykrycie problemu i podjęcie odpowiednich działań, takich jak wyłączenie źródła gazu, wentylacja pomieszczenia oraz powiadomienie służb ratunkowych. Warto również zainwestować w czujniki gazu, które będą sygnalizować ewentualne zagrożenie.