Przejdź do treści

Blog

test

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Tytuł operacji : Rozwinięcie działalności o usługę oddolnego zalewu cystern samochodowych wraz z modernizacją hali przemysłowej.

Cel operacji : Rozwinięcie działalności Gaz Petrol Sp. z o.o. o usługę oddolnego zalewu cystern samochodowych wraz z modernizacją hali przemysłowej, zwiększenie przychodów oraz zwiększenie zatrudnienia o 3 jednostki (3EPC) w okresie trwałości projektu.

Przewidywane efekty: Rozszerzenie oferty usług dla klientów indywidualnych i przedsiębiorców z ternu LGD, zwiększenie zatrudnienia na terenie LGD, zwiększenie obrotów spółki.

Operacja realizowana w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Wartość dofinansowania: 217.630,00 PLN