Przejdź do treści

Bezpieczeństwo i ekologia w kontekście LPG

FAQ

Bezpieczeństwo i ekologia w kontekście LPG

Zarówno urządzenia do dystrybucji jak i magazynowania gazu płynnego podlegają bardzo rygorystycznym normom oraz przepisom. Dostawcy i użytkownicy podlegają kontrolom urzędników pod kątem szczelności urządzeń, detekcji wycieków, sposobów napełniania oraz jakości samego gazu. Regulacje prawne dotyczące obrotu gazem płynnym są bardzo obszerne i szczegółowe , a urzędami kontrolującymi ich stosowanie są : PIH , ITD , UDT , UMiW , a nawet Ministerstwo Gospodarki     
Nadto obrót gazem płynnym podlega szczególnemu nadzorowi Ministerstwa Finansów , którego organy weryfikują również dostosowanie się do przepisów technicznych.    

W związku z powyższym ryzyko awarii w tym wybuchu , wycieku jest możliwie jak najbardziej zminimalizowane . W kontekście ekologicznym pomimo zaliczania LPG do tradycyjnych nośników , uważanych słusznie za nie ekologiczne , gaz płynny spala się praktycznie bez resztkowo i w takim aspekcie jest bezpieczny dla środowiska . Nie zalicza się go do tak zwanej zielonej energii ale może stanowić doskonałe uzupełnienie czy też źródło zapasu w okresie transformacji rynku energetycznego w kierunku energii odnawialnej . 12.    

Zalety i wady korzystania z gazu LPG (propan, płynnego).   
Każdy z potencjalnych nabywców dopasowuje wybór nośnika energii do swoich potrzeb ułatwiając ten proces można wskazać na pewne porównania zarówno techniczne jak i finansowe przedstawione w poniższych tabelkach

Nośniki energii i ich cechy użytkowe


 

Gaz Płynny 

LPG 

Gaz Ziemny 

Sieciowy

Olej Opałowy Lekki Pompa Ciepła 

Paliwa Stałe 

m.in. węgiel 

Cena 

nośnika

Wolnorynkowa 

Ok 75% ceny to podatki 

Regulowana 

Jeden dystrybutor 

Wolnorynkowa

Ok 75% ceny to podatki 

Wolnorynkowa 

Wolnorynkowa

W ostatnim sezonie

reglamentacje ilościowe i ceny regulowane 

Koszty inwestycji 

W urządzenia 

Konkurencyjne

Możliwy wybór dostawcy urządzeń i samego gazu 

Niskie

Dla indywidualnych odbiorców przyłączenie w cenie gazu 

Konkurencyjne

Możliwy wybór dostawcy urządzeń i samego paliwa

Bardzo wysokie

Wysoka cena zakupu i stałe wysokie opłaty za pobór energii elektrycznej 

Bardzo niskie

Możliwy wybór dostawcy urządzeń , duża konkurencja wśród dostawców 

Dostępność Ogólna Poprzez sieć i w zależności od wydajności sieci OgólnaOgólnaOgólna

Bezpieczeństwo

Użytkownika 

Wysokie 

Magazyn , zapas

Samoobsługowość urządzeń 

Wysokie

Gwarancja dostawcy Samoobsługowość urządzeń

Bardzo wysokie

Magazyn, zapas

Samoobsługowość urządzeń

Niskie

duża awaryjność 

w przypadku awarii wymiana całego urządzenia

Średnie

Magazyn, zapas

Konieczność napełniania 

Wygoda Wysoka Bardzo Wysoka Wysoka Średnia Niska