Przejdź do treści

Blog

Gaz Petrol przypomina! Ustawa antysmogowa weszła w życie

Gaz Petrol przypomina! Ustawa antysmogowa weszła w życie

To idealny moment, aby przejść na ekologiczny sposób ogrzewania-gazem grzewczym lub olejem opałowym.
Ustawa antysmogowa zatwierdzona
Od września weszła w życie ustawa antysmogowa. 7 kwietnia zatwierdził ją sejmik śląski. Zgodnie z zawartymi w niej zapisami – będzie obowiązywał zakaz palenia mułem i węglem brunatnym. To idealny moment na to, by zadbać o środowisko, a przede wszystkim jakość powietrza, którym oddychamy. Zmieniając sposób ogrzewania na ekologiczny – gazem lub olejem opałowym, stajemy w obronie tego, co najcenniejsze – zdrowia naszych bliskich.

Planujesz instalację urządzeń grzewczych?
Uchwała wprowadza zapisy, które są ważne dla wszystkich osób planujących instalację urządzeń grzewczych. Od 1 września użytkownicy mają określony czas, by zadbać o wymianę starych kotłów na kotły minimum klasy 5 lub takie, które będą spełniać szereg wymogów zawartych w projekcie.

Co musisz wiedzieć?
Przede wszystkim zabrania się stosowania węgla brunatnego, produkowanych z jego wykorzystaniem paliw stałych, mułów i flotokoncentratów węglowych, a także paliw, w których węgiel kamienny o uziarnieniu poniżej 3 mm stanowi więcej niż 15 procent zawartości. Na liście znalazła się także biomasa stała o wilgotności przewyższającej 20 procent w stanie roboczym.

Zadbajmy o zdrowie

Inicjatorzy uchwały za główny cel obrali poprawę jakości powietrza w regionie. Dlaczego? Bo jego niska jakość ma negatywny wpływ na stan zdrowia mieszkańców. Sama uchwała nie zakazuje jednak spalania węgla i drewna, a jedynie tych paliw, których jakość jest niska.

Harmonogram wymiany pieców i kotłów
Na wymianę pieców i kotłów mieszkańcy mają określony w ramach projektu czas.

– kotły, których czas użytkowania przekracza 10 lat od daty produkcji, należy wymienić na klasę 5 do końca 2021 roku,

– kotły użytkowane od 5 do 10 lat trzeba wymienić do końca 2023 roku,

– kotły, których użytkowanie trwało poniżej 5 lat, mogą zostać wymienione do końca 2025 roku, najwięcej czasu mają posiadacze kotłów 3 i 4 klasy, których wymiana była dofinansowywana do 2016 roku ,- ich wymianę należy zaplanować przed końcem 2027 roku.

Szczegółowych informacji nt. ustawy antysmogowej szukaj na stronie: http://powietrze.slaskie.pl/