Wymagania

Gdzie może stanąć zbiornik?

Rozpatrując miejsce instalacji zbiornika z gazem trzeba pamiętać o zgodnych z obowiązującymi przepisami bezpiecznych odległościach od różnych obiektów.

Bezpieczne odległości od budynku, ogrodzenia czy drogi:

Pojemność zbiornikaZbiornik naziemnyZbiornik podziemny
2700l3,0m1,0m
4850l5,0m2,5m
6400l7,5m3,0m

Wymagane odległości od obiektów budowlanych można zmniejszyć o połowę przy zastosowaniu ściany oddzielenia ogniowego. Taką funkcję może spełniać pełna ściana budynku.

Niezależnie od wielkości, zbiorniki muszą być bezwzględnie oddalone o:

  • 8 metrów od wszelkich studzienek np. kanalizacyjnych, teletechnicznych i zagłębień terenu,
  • 3 metry od napowietrznej linii wysokiego napięcia do 1 kV
  • 15 metrów od napowietrznej linii wysokiego napięcia powyżej 1 kV.

Zbiornik o pojemności 2700 litrów

  • Dla urządzeń o mocy 35kW
  • Maksymalny pobór ciągły 2,7kg/h

Zbiornik o pojemności 4850 litrów

  • Dla urządzeń o mocy 65kW
  • Maksymalny pobór ciągły 5,0kg/h

Zbiornik o pojemności 6400 litrów

  • Dla urządzeń o mocy 85kW
  • Maksymalny pobór ciągły 6,5kg/h