Uprawnienia

Gaz Petrol Sp. z o. o. posiada uprawnienia nadane przez Transpostowy Dozór Techniczny w Warszawie, pozwalające na wykonywanie napraw i modernizacji zbiorników cystern drogowych, zbiorników ciśnieniowych przeznaczonych do transportu materiałów niebezpiecznych, spełniających wymogi międzynarodowych norm dotyczących drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych (ADR).

Świadczymy usługi w zakresie:

- naprawa cystern drogowych
- badania cystern pośrednie
- badania cystern okresowe

Uprawnienia dotyczą:

- zbiorników cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym  przeznaczonych  do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8 i 9 wg ADR, z wyłączeniem zbiorników cystern do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych  kl. 5.1, 6.1 i 8 wg ADR, które oznaczone są znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,

- zbiorników cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym przeznaczonych  do przewozu odpadów towarów niebezpiecznych  kl. 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 8 i 9 wg ADR napełnianych podciśnieniowo,

- zbiorników, w tym cystern,  do przewozu materiałów nie zaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar x dm3, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bar. 

http://www.tdt.pl/jednostka-inspekcyjna-tdt/uprawnienia/uprawnienia-zakladow-krajowych.html