Etapy budowy - krok po kroku

Etapy budowy

 • Zgłoszenie Klienta - kontakt z Doradcą Handlowym Gaz Petrol
 • Podpisanie umowy na warunkach dogodnych dla Klienta
 • Formalności urzędowe:
  • Na miejsce budowy przyjeżdża projektant i na podstawie oględzin terenu i mapy do celów projektowych sporządza projekt budowlany, w którym będzie zaznaczona lokalizacja zbiornika wraz z przyłączem do budynku
  • Zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia montażu instalacji gazowej do Starostwa Powiatowego (Wydział Budownictwa)
  • Po otrzymaniu zgody od Starostwa Powiatowego ( po ok 30 dniach od zgłoszenia) można przystąpić do budowy instalacji
 • Budowa instalacji:
  • Wyznaczenie lokalizacji zbiornika przez Wykonawcę na podstawie przygotowanego projektu
  • Przygotowanie wykopu pod instalację
  • Przywiezienie zbiornika z płytą fundamentową pod zbiornik
  • Montaż instalacji
   • montaż uziemienia zbiornika
   • montaż zestawów redukcyjnych
   • montaż skrzynki gazowej łączącej zbiornik ze skrzynką gazową na budynku
   • wykonanie próby szczelności ciśnieniowej instalacji
   • wykonanie pomiaru uziemienia zbiornika
 • Tankowanie zbiornika
 • Zgłoszenie zatankowanego zbiornika do Urzędu Dozoru Technicznego