Dofinansowanie Opolskie

Dotacje celowe ze środków budżetu Miasta Opola na realizacje zadań z zakresu ochrony środowiska, w ramach "Programu czyste powietrze - oddech dla Opola"

Obecnie Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa przyjmuje DEKLARACJE przystąpienia do „Programu czyste powietrze - oddech dla Opola” złożone przez Beneficjenta planującego realizację zadania na 2018 rok w lokalu lub budynku mieszkalnym zlokalizowanym w granicach administracyjnych miasta Opola, obejmujące inwestycje polegające na:

  • zmianie źródła ciepła opartego na paliwie stałym na źródło...

Dofinasowanie z WFOŚiGW w Opolu do wymiany źródeł ciepła, termomodernizacji budynków oraz OZE, w formie niskooprocentowanej pożyczki z umorzeniem

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu prowadzi nabór wniosków w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji w województwie opolskim dla osób fizycznych przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu” składającego się z czterech części, umożliwiającego finansowanie przedsięwzięć polegających na:

  1. wymianie źródeł ciepła w domach jednorodzinnych lub lokalach mieszkalnych (...

Korzyści z wymiany pieca nie ograniczają się tylko do czystszego powietrza w najbliższej okolicy. Nowy piec to także bardziej nowoczesny i czysty dom, mniej zabrudzeń z węglowego pyłu, mniej codziennych obowiązków i mniejsze ryzyko awarii.